Pro Medica Media

Choroba Gravesa-Basedowa

Fragmenty z poradnika:

Czy moje dzieci odziedziczą tę chorobę?

Dzieci mogą dziedziczyć chorobę Gravesa-Basedowa. Retrowirusy, jedna z możliwych przyczyn choroby, mogą wniknąć w materiał genetyczny i w ten sposób być dziedziczone. Nie ma skutecznych metod diagnostyki prenatalnej stwierdzających predyspozycje do zachorowania na chorobę Gravesa-Basedowa.

Jak wysokie jest ryzyko zachorowania u rodzeństwa?

Ryzyko wystąpienia choroby Gravesa-Basedowa u rodzeństwa wynosi około 15%, prawdopodobieństwo zachorowania nie jest więc duże (co szósta osoba). Choroba Gravesa-Basedowa stosunkowo rzadko dotyka jednocześnie najbliższe rodzeństwo.

Tło medyczne

Częste rodzinne występowanie choroby, a także częstość jej pojawiania się u ludzi, którzy mają określone, dziedziczne antygeny tkankowe, przemawia za przyczyną genetyczną. Antygeny te nazywane są antygenami zgodności tkankowej HLA-B8 i HLA-DR3. Można wykonać badanie krwi, aby stwierdzić tę wrodzoną cechę antygenową – dla pacjenta nie ma to jednak większego znaczenia.

Czy choroba Gravesa-Basedowa jest dziedziczna?

Choroba Gravesa-Basedowa może być dziedziczna – skłonności do zachorowania można odziedziczyć lub nie. Nawet jeśli dziecko przejmie po rodzicach predyspozycje do zachorowania, nie jest to jednoznaczne z tym, że zachoruje. Wydaje się, że w przypadku kobiet z wieloma chorobami autoimmunizacyjnymi większe jest ryzyko odziedziczenia tej choroby przez potomstwo. Dotychczas nie zostały przeprowadzone dokładne badania na ten temat.

Jak choroba tarczycy wpływa na dziecko?

Utrzymująca się i nieleczona niedoczynność tarczycy u matki prowadzi do upośledzenia umysłowego oraz zaburzeń rozwojowych u dziecka, które w późniejszym okresie życia bardzo trudno wyrównać. Jeżeli matka cierpi na nadczynność, może dojść do poronienia lub ciężkich zaburzeń rozwoju.